D-13-02

Shômen-kongô Vajra au Visage Bleu 青面金剛
Yasaka kôshindô Kyôto-shi, Higashiyama-ku 日本二躰八坂庚申� � 京都市東山区
� �申庚坂八躰二本日
青面金剛
  六手青面金剛、二童児、邪鬼、四天王、三猿「庚申� �由来」(ワラ半紙1枚)有
和紙
141 mm
301 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann