D-09-02

Daishô Kangiten (Shôten) Le Vinâyaka à Deux Corps 歓喜天御祈祕牋
Minoosan Saikôji Ôsaka-fu, Minoo-shi, Hirao 箕面山西江寺 大阪府箕面市平尾
     箕面山 日本最初出現歓喜天御祈祕牋      西江寺
文字 内符・梵字
内符梵字、中央に朱の三弁宝珠、有
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web