D-04-13

Bishamon-ten VaiÅ›ravaõa, le régent du Nord 毘沙門天
Tokuyûji Nara-shi 徳融寺 奈良県奈良市鳴川町
佛 念 大
毘沙門天立像
裏面メモ書「奈良徳融寺」
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web