D-04-14

Bishamon-ten 毘沙門天
Kongôin Bishamon-dô Kôyasan, Wakayama 金剛院毘沙門堂 和歌山県
高野山 金剛院毘沙門堂    
毘沙門天立像
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web