D-04-02

Goô-hôin 毘沙門堂牛玉宝印」
Bishamon-dô(Gohô-zan Izumo-ji) Anshu-Inariyama-chô, Yamashina-ku, Kyôto-shi 毘沙門堂(護法山出雲寺)(天台宗) 京都市山科区安朱稲荷山町
牛  王                毘沙門堂 寶  印 跡門堂門沙毘科山都京
文字
朱宝珠印
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web