C-04-05

Aizen-myôô (roi de Science Râga) 愛染明王
Shôman-in (Betsu-in du → Shitennô-ji) Sekiyôgaoka-chô Ôsaka-shi 勝鬘院 (四天王寺 の別院) 大阪市天王寺区夕陽が丘
Aizen-myôô Shitennô-ji gokitô no fuda Shôman-in 愛染明王   四天王寺 御祈祕之札  勝鬘院 
Enveloppe deC-4-03 C-4-03の包装
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web