B-02-12

Shô-Kannon ÂryâvalokiteÅ›vara, forme fondamentale du boudhisattva 聖観音
Shôunsan Ryûgoji Yamagata-ken Mogami n°22 祥雲山 龍護寺 山形県 (最上札所第22番)
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web