G-02-05

** ** **
Goô hôin, ou Nachiryû hôin avec contrat écrit verso (kishômon), daté de 1759 (Hôreki, 9). 那智瀧宝印
Kumano Nachisan Kumano Nachi-Taisha 那智山 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山
Kishômonau dos daté de 1759 (Hôreki 9) (voir Machida, n°3, 5, 27 , 28, 29, 30) 裏 起請文
Voir Kumano shinkô to Nachiryû hôin in Goô hôin cat. expo Machida 1991, pp. 120-121.
和紙
340 mm
242 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web