F-13-10

Kaseki-shônin (1617-1694), école Jôdo. 珂碩上人
Kuhonzan Jôshinji Tôkyô-to, Setagaya-ku, Okusawa 九品山 浄真寺 東京都世田谷区奥沢
開山珂碩上人肖像 奥沢九品佛
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web