F-13-01

Musô-Daishi Kanzan Egen (1277-1360), fondateur du Myôshinji. Ecole Zen Rinzai. 無相大師 (関山慧玄)
Myôshinji Kyôto-shi, Ukyô-ku, Hanazono 妙心寺 京都市右京区花園
開山無相大師御影 大本山妙心寺
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web