F-09-01

Kôgyô Daishi (Kakuban, 1095-1143), école Shingi-Shingonshû. 興教大師
Negoroji Wakayama-ken 根来寺 (ねごろじ) 和歌山県
紀州根来山 〔包み〕 開山興教大師 御尊影 紀伊国 根来山
74 mm
157 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann