F-07-20

Kôbô-daishi 弘法大師
Kyôôgokoku-ji (Tô-ji) Kyôto-shi, Minami-ku, Kujô 教王護国寺 (東寺) 京都市南区九条
京都真言宗総本山東寺
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web