E-09-a-7

Dôryô satta (sous forme de Tengu) 秋葉大権現(道了尊)
Saijôji Kanagawa 最乗寺(道了尊) 神奈啝県足柄上郡南足柄市関本
相模国大雄山
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann