E-05-c-01

Jurôjin 寿老人
Chôanzenji Tôkyô-to, Taitô-ku, Yanaka 長安禅寺 東京都台東区谷中
体寿用録 万福繮身 位尊南極 徳奪北辰 � �道拝賛 ・・谷中長安禅寺
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann