E-03-03

Inari dakini-ten Divinité du Riz et des richesses (forme féminine) 稲荷荼吉尼天
Reishôsan Shinshô-gokurakuji (Shinnyodô) Kyôto-shi, Sakyô-ku 鈴声山 真正極楽寺 (真如堂) 京都市左京区
日本最初稲荷大明神 だ枳尼天 鈴声山真如堂
狐に乗り、宝剣宝珠を持つだ枳尼天
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann