D-21-02

Maya-bunin 摩耶夫人像
Tôritenjôji Hyôgo-ken, Kôbe-shi, Nada-ku 仞利天上寺 兵庫県神戸市灘区
     佛母摩耶山    日本一體摩耶夫人      仞利天上寺  
摩耶夫人立像
和紙
130 mm
284 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann