D-14-02

Enma-ô Le roi Yama (Yamarâja) 閻魔
Hôjôin (Fukagawa Enmadô) Tôkyô-to, Kôtô-ku, Fukagawa 敱啝ゑんま� �法乗院(真言宗豊山派) 東京都江東区敱啝2.16.3
縁赕地図サンケイの記事有り
洋紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web