D-11-13

Myôken-bosatsu Divinité de l’Etoile Polaire et de la Grande Ourse 妙見菩薩
Myôkenji Ôsaka-fu, Minami-Kawachi-gun, Taishi-machi 春日妙見寺(妙見さん) 大阪府南河内郡太子町大字春日
包紙 善星皆来   河内春日 日本 開  火伏 北辰妙見属星収護 最初 運  悪星退散   妙見寺 寺見妙日春内河
妙見菩薩
洋紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web