D-08-12

Kishibojin 鬼子母神
Butsuryûsan Shingenji (Iriya Kishimojin) Tôkyô-to, Taitô-ku, Shitaya 佛立山真源寺(入谷鬼子母神) 東京都台東区下谷 
 高視大士御開眼日法上人御作 入谷鬼子母神  東都下谷 佛立山真源寺  若不懐姙者               安楽産福子
鬼子母神座像
赤子1人(抱)
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web