D-06-11

Daikoku-ten (Hashiri) Mahâkâla 走り大黒天
Amano-san, Kongô-ji Kawachi-Nagano-shi, ôsaka-fu 天野山 金剛寺 大阪府河内長野市
出世開運 走大黒天 河内天野山金剛寺
出世開運
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann