D-04-16

Bishamon-ten 毘沙門天
Nakayama-dera Kezô-in Nakayama-dera, Takarazuka-shi, Hyôgo-ken 中山寺華蔵院(真言宗中山派) 兵庫県宝塚市中山寺
除災招福 商賣繁昌 毘沙門天大御尊影 大本山中山寺華蔵院
毘沙門天立像
開運厄除、学業成就
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web