D-04-10

Bishamon-ten VaiÅ›ravaõa, le régent du Nord 毘沙門天
Shigizan Chôgosonshi-ji Nara-ken, Ikoma-gun 信貴山 朝護孫子寺 奈良県生駒郡平群村 
 右   信貴山     大本山 成福院 左  信貴山     
毘沙門天立像 吉祥天 善に師童子立像
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann