D-04-07

Triade de Bishamon-ten 毘沙門天
Shigisan ? 不明 不明
毘沙門天立像 吉祥天立像 善に師童子像    
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web