D-04-06

Bishamon-ten 毘沙門天
Takao-san Jingo-ji Umegahata Takao-machi, Ukyô-ku, Kyôto-shi 高雄山神護寺(真言宗別格本山) 京都市右京区梅ヶ畑高雄町
[朱印] 別格本山 高雄山 神護寺
毘沙門天立像
朱角印、裏面のメモ書「高尾山神護寺」   
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann