D-04-05

Bishamon-ten 毘沙門天
Saishôji (öiwa no Bishamon-sama) Tochigi, Ashikaga 最勝寺(大岩の毘沙門さま) 栃木県足利市大岩町
下野國 大岩山                  多門院 最勝寺
毘沙門天立像
最勝寺発行説明書付
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web