C-05-01

Ususama-myôô Le roi de Science Ucchuùma 鳥樞沙摩明王
Saihôin Nagoya-shi, Minami-ku 西方寺(真言宗智山派) 名古屋市南区笠寺町
大威力烏枢沙摩明王守護所
鳥樞沙摩明王
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web