C-03-55

Fudô-myôô Le roi de Science Acala (sans image) 目白不動 (字のみ)
Konjô-in (Mejiro-Fudô) Tôkyô-to, Toshima-ku 神霊山 金乗院 東京都豊島区高田2丁目12-39

神霊山 奉修目白不動尊護摩供祈攸 金乗院
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web