C-03-54

Kurikara Fudô Fudô sous forme d’un dragon enroulé autour d’un glaive irradiant 倶利迦羅不動
Taisan-ji Kanagawa-ken, Isehara-shi Kantô Fudô-reijô n°1 雨降山 大山寺 神奈川県伊勢原市 関東不動霊場第1番
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web