C-03-33

Fudô-myôô Le roi de Science Acala 五智不動明王
Gochi-san Renge-ji Kyôto-shi, Ukyô-ku, Omuro Ôuchi 五智山蓮華寺 京都市右京区御室大内 近畿36不動霊場札所第15番
洛西五智山不動明王
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web