C-03-12

Fudô-myôô «“ Nidôji Le roi de Science Acala et les deux adolescents, ses principaux assistants 不動明王
Sango-ji Kyôto-shi, Nishikyô-ku, Ôharano Ishizukuri-chô 三鈷寺(往生院本山西山宗) 京都市西京区大原野石作町
日本三体智証大師 御自作 金身不動尊御影 京都乙訓郡に西山宗本山 三鈕寺
不動明王
金色の像
洋紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web