C-03-07

Fudô-myôô Le roi de Science Acala 不動明王
Kônin-ji Nara-shi, Kokûzô-machi 弘仁寺奥之院(高野山真言宗) 奈良県虚空蔵町46
鬼門向の不動明王 弘仁寺奥之院
不動明王
茶色の印刕
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web