C-03-06

Fudô-myôô «“ Nidôji Le roi de Science Acala et les deux adolescents, ses principaux assistants 不動明王
Narita-san Fukagawa Fudô-dô (Annex de Shinshô-ji à Narita) Tôkyô-to, Kôtô-ku, Tomioka Kantô Fudô-reijô n°20 成田山 深川不動堂 成田山新勝寺の東京別院 東京都江東区富岡 関東不動霊場第20番
成田山 関東三十六不動霊場第二十番 深川不動堂 深川不動尊
不動明王
身代り不動尊
深川成田山の書いた袋に入っている
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web