C-03-03

Fudô-myôô Le roi de Science Acala Kirimomi Fudô (Fudô percé au poinçon) 錐鑚不動明王
Negoro-ji Wakayama-ken, Iga-gun, Iwade-machi 根来寺 和歌山県那賀郡岩出町西坂本
錐鑚不動尊         紀伊国  御尊影      根来寺 紀州根来寺
不動明王
日本仏教曼荼羅、231頁~
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web