B-04-06

Monju-bosatsu le bodhisattva ManjuÅ›rî 渡海文殊菩薩
Godaisan Chikurinji Kôchi-shi, Godaisan Shikoku n°31 五台山 竹林寺 (真言宗智山派) 高知県高知市五台山
四国霊場   第三十一番 五臺山竹林寺
文珠騎獅子像、五台山五尊形式 (2)文字札
(2)朱宝印他2
和紙
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web