B-02-52

Batô-Kannon Hayagrîva, ÂryâvalokiteÅ›vara à la Tête de cheval 馬頭観音
Gohô-san Myôkô-in (secte Tendai), dit Kôbe no Batô-san Shinsenji-dôri, Chûô-ku Kôbe-shi Hyôgo-ken 護法山 妙光院(天台宗)、“神戸の馬頭さん” 兵庫県神戸市 中央区神仙寺通り
Kôbe Aodani Myôkô-in 神戸青谷妙光院
パンフレット
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web