B-02-158

Shô-Kannon ÂryâvalokiteÅ›vara, forme fondamentale du boudhisattva 聖観音
Kinryûzan Sensôji Tokyo-to Taitô-ku Asakusa Bantô n°13 金龍山 浅草寺 東京都台東区浅草 (板東札所 13番)
坂東三十三所観音巡礼、大阪:朱鷺書房、1987
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web