B-02-145

Jûichimen-Kannon EkâdaÅ›amukha, Kannon aux Onze Faces 十一面観音
Iinumasan Enpukuji Chiba-ken, Chôshi-shi Baba-machi Bantô n°27 円福寺 (真言宗)(飯沼観音・銚子観音) 千葉県銚子市馬場町 (坂東札所 27番)
坂東三十三観音巡礼、大阪:朱鷺書房、1987
103 mm
153 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web