B-02-113

Shô-Kannon ÂryâvalokiteÅ›vara, forme fondamentale du boudhisattva 聖観音
Nariaisan Nariaiji Kyôto-fu, Miyazu-shi Saigoku n°28 成相山 成相寺 京都府宮津市成相寺 西国28番
西国第二十八番 丹後国成相寺
西国三十三所観音巡礼、大阪:朱鷺書房、1987
82 mm
155 mm
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Juliette Ledermann