A-04-10

Taizôkai-dainichi Mahâvairocana du Plan de Matrice 大日如来(写真)
Ten.yasan Kongôji Ôsaka-fu, Kawachi-Nagano-shi 天野山 金剛寺 大阪府河内長野市
根本大塔本尊大日如来(中尊)
胎蔵界大日如来座像
洋紙(写真)
© Ofuda - 2019 - Mentions Légales 認可
Theming Studio Web